Atteikuma tiesības

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Uzspiediet šeit lai aizpildītu atteikuma formu on-line.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot internetā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.


Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".


1. Preces iepakojumu lūgums nebojāt
2. Prece jātgriež pilnā komplektācijā.

Lūgums saglabāt oriģinālo iepakojumu.


Klientam ir jāaizpilda atteikuma forma mūsu mājaslapā, un mūsu kurjers savāks atgriežamo preci BEZ PAPILDUS MAKSAS. Maksa par preces piegādi netiek atgriezta.


Izraksts no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma:


12.pants. Atteikuma tiesības 

(1) Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. 

(2) Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no: 

1) līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas; 

2) distances līguma; 

3) (izslēgts no 23.02.2011. ar 28.10.2010. likumu). 

(3) Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts. 


(4) Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Ja patērētājam netiek izsniegta rakstveida atteikuma veidlapa, rakstveida atteikumu adresē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. 

(5) Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci vai lietu, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai lietu vai arī nav iesniedzis preces vai lietas atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. 

(6) Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2001., 27.10.2005., 21.05.2009. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

Izraksts no Noteikumi par distances līgumu:

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no: 

1) līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas; 


2) distances līguma; 

patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par
garāku termiņu.

Distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Klientu atsauksmes
«Paldies Jums par patīkamo komunikāciju un savlaicīgo pasūtījuma piegādi!»


Irina Liepāja

«Отличный магазин! Быстрая доставка и отличное общение! Товар доставили до квартиры! Рекомендую!»


Карина

«Atsaucīgi darbinieki, ātra piegāde, laba cena! Paldies!»


Māra Liepāja

«Ātra piegāde, Paldies.»


Lana Jelgava

«Viss bija super - apkalpošana, piegādes laiks.»


Kristine Salaspils

Jebkuras 3DMobile.lv informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta. Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21% Copyright © 2011-2024